3/2012

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät
CENELEC SC 9XA Viestintä-, merkinanto- ja tietojen käsittelyjärjestelmät
IEC TC 14 Tehomuuntajat
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
IEC TC 21 Akut
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
IEC TC 27 Teollisuuden sähkökuumennusjärjestelmät
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
SK 34 Valaisimet
IEC SC 47A Mikropiirit
IEC SC 47F Mikrosähkömekaaniset järjestelmät
IEC TC 55 Käämilangat
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
SK 79 Hälytysjärjestelmät
IEC TC 80 Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät
IEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 91 Elektroniikan kokoonpanotekniikka
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 116 Sähkötyökalut