3/2015

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka
CLC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet
SK 20 Energiakaapelit
SK 34 Valaisimet
CLC TC 40XA Kondensaattorit ja sähkömagneettisten häiriöiden vaimennuskomponentit
IEC TC 55 Käämilangat
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
IEC TC 72 Kotitalouslaitteiden automaattiset ohjauskytkimet
CLC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 90 Suprajohtavuus
SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet
SK CEN 169 Valaistustekniikka