5/2012

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet
SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
IEC TC 10 Sähköteknisissä sovelluksissa käytettävät nesteet
SK 11 Suurjänniteilmajohdot
IEC TC 14 Tehomuuntajat
IEC TC 15 Eristeet
SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
IEC TC 27 Teollisuuden sähkökuumennusjärjestelmät
SK 32B Pienjännitevarokkeet
IEC SC 32C Pienoisvarokkeet
IEC TC 38 Mittamuuntajat
IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset
SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC TC 47 Puolijohdekojeet
IEC SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet
SK 48 Elektroniikkaliittimet
SK 56 Luotettavuustekniikka
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä
CENELEC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
IEC TC 80 Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät

IEC TC 85 Sähkömagneettisten suureiden mittauslaitteet

SK 86 Kuituoptiikka
TC 90 Suprajohtavuus
IEC TC 96 Pienmuuntajat, -kuristimet ja -tehonsyöttöyksiköt sekä vastaavat laitteet
SK 100 Yhteisantennilaitteet
IEC TC 110 Litteänäyttökojeet
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
IEC TC 112 Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely
SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat
SK CISPR Radiohäiriöt