5/2013

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset
IEC TC 10 Sähköteknisissä sovelluksissa käytettävät nesteet
CLC TC 14 Tehomuuntajat
SK 20 Energiakaapelit
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
SK 23A Johtotiet
IEC TC 29 Sähköakustiikka
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 34 Valaisimet
IEC TC 37 Ylijännitesuojat
IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset
CLC TC 40XB Vastukset
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC SC 47F Mikrosähkömekaaniset järjestelmät
IEC SC 48B Liittimet
IEC SC 59C Lämmittimet
CLC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
IEC TC 80 Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat

SK 100 Yhteisantennilaitteet

SK 101 Staattinen sähkö (ESD)

SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus
IEC TC 110 Elektroniset näyttölaitteet
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
IEC TC 112 Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely

SK 116 Sähkötyökalut
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat
SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)