7/2012

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
IEC SC 21A Alkaliakut
IEC TC 26 Sähköhitsaus
IEC TC 27 Teollisuuden sähkökuumennusjärjestelmät
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
IEC SC 32A Suurjännitevarokkeet
SK 34 Valaisimet
SK 36 Eristimet
IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä
IEC SC 59D Pyykinpesukoneet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
IEC TC 68 Magneettiset seokset ja teräkset
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
SK 79 Hälytysjärjestelmät
IEC TC 80 Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät
IEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 91 Elektroniikan kokoonpanotekniikka
IEC TC 95 Suojareleet ja -laitteet
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 101 Staattinen sähkö
IEC TC 110 Litteänäyttökojeet
SK 116 Sähkötyökalut
SK CISPR Radiohäiriöt
CENELEC BTTF 116-2 Alkoholilukko

Kumottava standardi
SK 13 Sähköenergian mittaus