9/2013

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja järjestelmät
CLC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet
CLC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet
CLC SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
SK 13 Sähköenergian mittaus
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
IEC TC 29 Sähköakustiikka
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 34 Valaisimet
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC SC 48B Liittimet
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
CLC TC 81X Ukkossuojaus
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 89 Palavuustestaus
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat

Kumottavat standardit
SK 1 Sanastot