Suomenkielinen standardi on julkaistu tunnuksella:
SFS 7502:2019 Ajoneuvojen sähkölaitteiden liittämiseen sähköverkkoon tarkoitetut kytkentätarvikkeet, 1. painos, 28 sivua (suomi). Hinta 71,30 € (alv 24 %).

Standardi määrittelee yleiset turvallisuus- ja testivaatimukset yksivaiheisille mitoitusvirraltaan 16 A ja mitoitusjännitteeltään 250 V kytkentätarvikkeille, joita käytetään ajoneuvossa olevien sähkölaitteiden yhdistämiseen sähköverkkoon. Ajoneuvoissa käytettäviä sähkölaitteita ovat esimerkiksi moottorinlämmittimet, akkulaturit ja sisätilanlämmittimet.

Uusi julkaisu korvaa eurooppalaisen standardin SFS-EN 50066 vuodelta 1993. Siihen verrattuna suomalaiseen standardiin on lisätty ajoneuvon liitäntäjohtoa ja liitäntäjohdon pistoketta sekä autossa olevaa vastaketta koskevat vaatimukset, joille ei ole aiemmin ole ollut selkeää tuotestandardia. Standardin sisältöä on luonnollisesti myös ajanmukaistettu.

Standardi liittyy läheisesti toiseen yhteispohjoismaisena työnä laadittuun kansalliseen standardiin SFS 5724, jossa kuvataan ajoneuvojen moottorinlämmittimien erityisvaatimukset. Sisätilanlämmittimiä koskee puolestaan eurooppalainen standardi SFS-EN 50408.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/fi. Lisätietoja kytkentätarvikkeita ja sähkölämmittimiä koskevista standardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi