Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI ovat tehneet aloitteen uuden yhteistyökomitean “RED Cybersecurity” perustamisesta, tarkoituksena valmistella Komission delegoidun asetuksen 2022/30 edellyttämiä standardeja. Päätös komitean perustamisesta tehdään maaliskuun puoliväliin mennessä. Ehdotuksen mukaan ETSIn on tarkoitus hoitaa uuden komitean sihteeristöä.

Lisää suosikiksi