Sähköisten energian varastointijärjestelmien standardointia varten IEC perusti muutamia vuosia sitten komitean IEC TC 120, joka kokoontui viidenteen kokoukseensa 13. lokakuuta Frankfurtissa IEC:n yleiskokouksen yhteydessä. Kokoukseen osallistui 35 edustajaa 19 maasta, joista puolet Euroopan ulkopuolelta. Komitea keskittyy työssään nimenomaan sähköisten energiavarastojen järjestelmävaatimuksiin eikä laitevaatimuksiin, joten sen toiminta liittyy läheisesti sähköverkkojen ominaisuuksia käsittelevän komitean TC 8 toimintaan. Komitean toimialaa sivuavat myös akkujen ja polttokennojen, tehoelektroniikkalaitteiden, sähköverkkojen kauko-ohjausjärjestelmien sekä aurinko- ja tuulivoiman tuotantolaitteistojen standardeja laativat komiteat. Suomesta osallistuttiin IEC TC 120 –kokoukseen ensimmäistä kertaa.

Neljä ehdotusta äänestykseen vielä tänä vuonna

Komitean toiminta on aktiivista ja projektit ovat edistyneet siten, että tämän vuoden kuluessa äänestyskierroksille ilmestyvät seuraavat julkaisut:

  • Sähköisten energiavarastojen terminologiaa käsittelevä standardiehdotus IEC 62933-1, joten valmis sanastostandardi on odotettavissa kesällä 2017.
  • Energiavarastojen kannalta oleelliset perusparametrit ja tarvittavat testaukset määrittelevä ehdotus IEC 62933-2-1.
  • Energiavarastojen ympäristöasioita käsittelevä tekninen spesifikaatio IEC/TS 62933-4-1.
  • Turvallisuuskysymyksiä koskeva tekninen spesifikaatio IEC/TS 62933-5-1.

Valmisteluvaiheessa olevat projektit

Järjestelmän suunnittelua ja asentamista koskeva standardi IEC 62933-3-1 ei ole edistynyt suunnitellusti ja siitä ilmestyy CD-ehdotus lausuntokierrokselle marraskuussa 2016. Akustojen turvallisuusvaatimuksia käsittelevä työkohde IEC 62933-5-2 käynnistyi mm. Suomen vastustuksesta huolimatta. Kommenttimme pohjalta työ keskittyy muihin kuin itse akkujen turvallisuusasioihin ja yhteistyö käynnistyi akkukomitean kanssa. Rajapinta on määritelty siten, että akkukomitean vastuulle kuuluu akku hallintajärjestelmineen (BMS) ja komitealle TC 22 akkuun liitetty tehoelektroniikka kuten invertteri. Komitea TC 120 vastaa kokonaisuuden turvallisuudesta. Vaikka UPS-järjestelmät ovat selvästi suljetut pois komitean TC 120 soveltamisalasta, komiteoiden keskinäistä rajankäyntiä tuskin voidaan täysin välttää. Siksi komitean IEC TC 120 toimintaa on syytä seurata tarkasti myös SESKOn tuotekomiteoissa.

Lisätietoja asiasta antaa Juha Vesa SESKOn toimistosta.

Lisää suosikiksi