Energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä käsitteleviin kansainväliin sanastoihin ISO/IEC 13273-1 ja -2 on lisätty suomenkieliset vastintermit. Osa yksi käsittelee energiatehokkuutta ja osa kaksi uusiutuvia energialähteitä.

SFS-EN ISO/IEC 13273-1
Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Yleinen kansainvälinen terminologia. Osa 1: Energiatehokkuus

Osa yksi sisältää yleisien energiaan liittyvien termien lisäksi energian hallintajärjestelmien, energiasuoritteiden ja energiatehokkuuden termejä. Sanastossa on suomenkielisen vastintermin lisäksi englanninkielinen termi määritelmineen. Termien määritelmiä ei ole suomennettu. Standardin hinta on 53,50 € (alv 0 %)

SFS-EN ISO/IEC 13273-2
Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Yleinen kansainvälinen terminologia. Osa 2: Uusiutuvat energialähteet

Osa kaksi sisältää energialähteiden, uusiutuvien energialähteiden, uusiutuvien energioiden (mm. meri-, aurinko-, tuulienergioiden) termejä. Sanastossa on suomenkielisen vastintermin lisäksi englanninkielinen termi määritelmineen. Termien määritelmiä ei ole suomennettu. Standardin hinta on 46,50 € (alv 0 %)

Sanastot on saatavilla Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä, www.sfs.fi, sähköposti sales@sfs.fi, asiakaspalvelu 09 1499 3353

Lisää suosikiksi