Suomeksi on tähän asti käännetty lähinnä tilaluokitukseen, laitevalintaan ja asennukseen liittyviä standardeja, joilla on laaja käyttäjäkunta maassamme.

Räjähdysvaarallisten tilojen laitevalinnassa tarvitaan kuitenkin myös perustietoja laitteiden rakenteista, niiden merkinnöistä ja räjähdyssuojauksen perusrakenteista. Siksi suomenkielisenä on nyt julkaistu standardi SFS-EN 60079-0 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset. Standardissa annetaan laitteita koskevat perusvaatimukset, joita täydennetään suojausmenetelmäkohtaisilla tai laitekohtaisilla standardeilla.

Standardi SFS-EN 60079-0 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset sisältää sekä suomen- että  englanninkielisen tekstin. Standardissa on yhteensä 179 sivua ja sen hinta on 84,50 € (+ alv 23 %). Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai sales.sfs.fi/. Lisätietoja räjähdysvaarallisten tilojen standardisoinnista antaa SESKOssa Tapani Nurmi.

Lisää suosikiksi