Keskijännitekaapelien rakennetta koskeva suomalainen standardi on uudistettu ja sen tunnistetiedot ovat seuraavat:

SFS 5636:2017 PEX-eristeiset 10, 20 ja 30 kV Al- ja Cu-voimakaapelit. Rakenne ja testaus. 4. painos, 85 sivua (suomi/englanti). Hinta 113,71 € (alv 24 %).

Standardi korvaa sen edellisen painoksen vuodelta 2014.

Standardi perustuu eurooppalaiseen harmonisointiasiakirjaan HD 620 ja sen erityisvaatimusosaan 10F. Standardin uudistamisen syynä on ollut keskijännitekaapeleiden käyttöperiaatteiden muuttuminen merkittävästi sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden myötä. Tämä on vaikuttanut kaapeleilta vaadittaviin teknisiin ominaisuuksiin.

Standardin uudistuksessa on ollut etusijalla käyttöturvallisuus ja erityisesti kaapelin ominaisuuksien säilyminen myös vikatilanteissa. Standardin mukaisten kaapeleiden vaatimuksia on täsmennetty mm. siten, että kaapelit soveltuvat entistä paremmin aurattaviksi maahan. Standardissa määritellään auraukseen soveltuvat kaapelityypit.

Uudistettuun versioon on tehty seuraavat oleelliset muutokset edelliseen painokseen verrattuna:

  • Al- ja Cu-johtimien kuormitustaulukoihin on lisätty johdinlämpötilaa 40 °C vastaavat virrat
  • kosketussuojan kuormitettavuutta koskevat taulukot on lisätty 10 kV, 20 kV ja 30 kV -kaapeleille johdinlämpötiloilla 40 °C, 65 °C ja 90 °C
  • standardiin on lisätty VLF-testi.

Suurjännitekaapeleita ja niiden varusteita koskeva standardi on myös uusittu ja julkaistu tunnuksella:

SFS 5702:2017 PEX-eristeiset 64/110 kV voimakaapelit ja niiden varusteet. Rakenne ja testaus. 2. painos, 17 sivua (suomi/englanti). Hinta 53,32 € (alv 24 %).

Standardi korvaa vuoden 1991 painoksen.

Standardin esikuva on harmonisointiasikirja HD 632 ja harmonisointiasiakirjan Suomea koskevat osat 4F ja 5F, joissa esitetyt englanninkieliset rakennevaatimukset ja testit on yhdistetty tähän SFS-standardiin.

Standardin suomenkielisessä osuudessa määritellään suurjännitekaapelien yleiset ominaisuudet kuten mitoitusjännitteet, merkinnät ja tunnisteet. Lisäksi siinä annetaan vaatimukset johtimien, eristyksen, sähköisen suojan sekä ulkovaipan rakenteelle. Standardin edelliseen painokseen verrattuna siihen on lisätty kaapelien käyttölämpötila-aluetta, kaapelin vetoa sekä taivutettavuutta koskevat vaatimukset, jotta kaapelit soveltuvat käytettäviksi suomalaisissa olosuhteissa. Standardin soveltamisalasta on poistettu PVC-vaippaiset voimakaapelit.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/fi. Lisätietoja standardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi