Standardissa SFS-EN 50171:2021 määritellään yleiset vaatimukset keskitetyn tehonsyötön järjestelmille, jotka toimivat riippumattomina energianlähteinä perusturvalaitteille, joihin kuuluvat esimerkiksi

  • hätäpoistumisteiden valaistus
  • automaattisten palonsammutuslaitteistojen sähköpiirit
  • henkilöhakujärjestelmät ja turvaopastuslaitteistot
  • savunpoistolaitteet
  • hiilimonoksidivaroitusjärjestelmät
  • rakennuskohtaiset erityiset turvalaitteistot, esimerkiksi korkean riskin alueilla

Standardiin SFS-EN 50171 viitataan sisäasiainministeriön asetuksessa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta.

Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi