SK 101 Staattinen sähkö (ESD)

SK 101 Staattinen sähkö (ESD)

SESKOn komitea SK 101osallistuu kansainväliseen standardointiin seuraamalla IEC:n komiteaa TC 101, osallistuu sen kokouksiin ja nimittää jäseniä sen työryhmiin.

SK 101 kokoontuu keskustelemaan uusista standardiehdotuksista sekä muista aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kokouksissa valmistellaan Suomen äänestyskannanotot ja lausunnot esillä oleviin standardiehdotuksiin.

IEC TC 101 Electrostatics

 Komitean toimialueena on standardointi staattisen sähkön alueella, mukaan lukien:

 • testausmenetelmät sähköstaattisten purkausten generointiin, eristämiseen ja suodatukseen
 • sähköstaattisten purkausten aiheuttamien vaikutusten ymmärtäminen
 • sähköstaattisten purkausten simulointimenetelmät
 • sähköstaattisten häiriöiden ja niiden vaikutusten minimointi laitteiden ja materiaalien suunnittelussa ja käsittelyssä
 • testausmenetelmät sähköstaattisten häiriöiden testaus- ja mittauslaitteille

TC 101 ei standardoi laitteiden ESD-sietoisuuden testejä. Niistä vastaa IEC TC 77.

TC 101 toimintasuunnitelma IEC:n verkkosivuilla.

TC 101 standardit

IEC TC 101 julkaisee kuusiosaista standardisarjaa IEC 61340:

 • Part 1 – General
 • Part 2 – Measurement methods in electrostatics
 • Part 3 – Methods for simulating electrostatic effects
 • Part 4 – Standard test methods for specific applications
 • Part 5 – Protection of electronic devices from electrostatic phenomena
 • Part 6 – Osassa kuusi on vasta yksi standardi IEC 61340-6-1 Electrostatic control for healthcare – General requirements for facilities

IEC TC 101:n laatimat standardit saatetaan voimaan eurooppalaisina EN-standardeina ja SFS-standardeina Suomessa.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa komiteajäsenen edustaman yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisten kansain- välisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi