SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille

SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille

SESKOn komitea SK 106 osallistuu kansainväliseen standardointiin IEC:n komiteassa TC 106 Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure ja vastaavassa CENELEC-komiteassa TC 106X.

SK 106 kokouksissa laaditaan Suomen äänestyskannanotot ja lausunnot esillä oleviin standardiehdotuksiin.

IEC TC106

Komitean toimialueena on seuraavien alueiden standardointi:

  • henkilöiden altistumiseen liittyvien sähkömagneettisten ympäristöjen luokittelu
  • mittalaitteet ja mittausmenetelmät  
  • laskentamenetelmät
  • altistumisen arviointimenetelmät sähkömagneettisia kenttiä aiheuttaville laitteille niiltä osin kun ne eivät kuulu jonkin tuotekomitean alueeseen
  • perusstandardit muille laitteille
  • mittausepävarmuuden arviointi.

 IEC TC 106 on julkaissut yli 20 standardia, ja useita uusia standardeja on myös työn alla. Osa näistä tehdään yhteistyössä IEEE:n kanssa ja julkaistaan ns. IEC/IEEE dual-logo standardeina.

TC 106 toimintasuunnitelma IEC:n internetsivulla.

CENELEC TC 106X

TC 106X laatii tuotestandardeja radiolaite- ja pienjännitedirektiivien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien vaatimusten suhteen. Lisäksi komitea laatii mittaus- ja arviointimenetelmien perusstandardeja, yleisiä standardeja laitteille joille ei ole omaa tuotestandardia sekä henkilöiden altistumista työpaikoilla koskevien määräysten mittaus- ja arviointistandardeja. Näissä käytetään pohjana IEC TC 106:n laatimia standardeja.

CENELEC TC 106X toimintasuunnitelma CENELECin internetsivulla.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa komiteajäsenen edustaman yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisten kansain- välisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Ari Honkala
+358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi