SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet

SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet

SK 121A käsittelee pienjännitekytkinlaitteiden standardien valmistelua. Se vastaa Suomessa osallistumisesta kansainvälisen komitean IEC SC 121A Low-voltage switchgear and controlgear toimintaan ja myös kotitalouskäytön suojalaitteita standardoivan SC 23 E Circuit-breakers and similar equipment for household use toimintaan. Vaikka näillä komiteoilla on eri pääkomiteat, on niiden tuotteissa käytetty teknologia samankaltaista. Tämän takia ne on Suomessa yhdistetty.

SC 121A:n standardit koskevat teollisuus- ja vastaavan käytön kytkinlaitteita. Keskeinen standardisarja on IEC 60947, jossa on perusvaatimusten lisäksi omat osansa mm. kytkimille, kytkinvarokeyhdistelmille, katkaisijoille, kontaktoreille ja vastaaville.

SC 23E:n standardit koskevat kotitalous- ja vastaavan käytön suojalaittteita kuten (johdonsuoja)katkaisijoita, vikavirtasuojakytkimä ja vastaavia.

Komiteoiden standardit vahvistetaan myös EN-standardeiksi jonkin verran muutettuna. Nämä EN-standardit on luetteloitu standardeina, joiden mukaan toimien täytetään pienjännitedirektiivin vaatimukset.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Terhi Säynätjoki
Terhi Säynätjoki
+358 50 366 4800
etunimi.sukunimi@sesko.fi