SR 17 Suurjännitekytkinlaitteet

SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet

SESKOn seurantaryhmä SR 17 seuraa IEC:n komitean TC 17 High-voltage switchgear and controlgear ja sen alakomiteoiden SC 17A Switching devices ja SC 17C Assemblies sekä CENELECin komitean TC 17AC High-voltage switchgear and controlgear työtä. Käytännön standardien valmistelu tehdään pääasiassa IEC:n alakomiteoissa.

Suurjännitekytkinlaitteiden ja -kojeistojen standardit on julkaistu suurimmalta osaltaan IEC 62271-sarjassa. Sarjan osan, joiden numero on 62271-1XX koskevat kytkinlaitteita ja 62271-2XX käsittelevät kojeistoja.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Seurantaryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Terhi Säynätjoki
Terhi Säynätjoki
+358 50 366 4800
etunimi.sukunimi@sesko.fi