SK 2 Pyörivät sähkökoneet

Pyörivien sähkökoneiden – moottorien ja generaattorien – markkina on globaalia ja vaatii yhteisiä standardeja. SESKOn komitea SK 2 seuraa IEC:n komitean TC 2 Rotating machinery, vastaavan CENELECin komitean TC 2 ja niiden työryhmien toimintaa. Komitean toimialueeseen kuuluvat erityyppiset sähkömoottorit ja generaattorit kaikilla koko-, teho- ja jännitealueilla. Komitean alueeseen eivät kuitenkaan kuulu erilaisten kulkuneuvojen moottorit ja generaattorit.

Moottorit ja generaattorit ovat eräs tärkeimmistä sähkötekniikan sovellusalueista. Yli 90 % sähköstä tuotetaan maailmanlaajuisesti pyörivillä sähkökoneilla ja yli 50 % sähköenergiasta muutetaan takaisin mekaaniseksi energiaksi pyörivillä sähkökoneilla. Sähkökoneita onkin ryhdytty standardoimaan jo silloin, kun IEC on perustettu vuonna 1906. TC 2 onkin IEC:n ensimmäinen tuotekomitea. Alun perin TC 2 käsitteli kaikkia sähkökoneita mukaan luettuna muuntajat. Muuntajat erotettiin kuitenkin omaksi TC 14 -komiteakseen vuonna 1939.

IEC TC 2 on valmistellut laajan kokoelman standardeja tunnuksella IEC 60034. Perusstandardista IEC 60034-1 onkin juuri hyväksytty 14. painos. Kaikkiaan TC 2 alueen standardeja on noin 50. Sähkömoottorit ja -generaattorit ovat olleet erittäin luotettavia ja pitkäikäisiä. Tämän tilanteen säilyttämiseksi standardeja on uudistettu varsin konservatiivisesti.

Nykyään tälläkin alalla on tullut tärkeäksi energiatehokkuus, jolloin moottorien pitää olla itsessään tehokkaita ja soveltua taajuusmuuttajakäyttöihin. Tätä varten on tarkoituksenmukaista optimoida pelkän moottorin sijasta koko käyttöä ja sitä varten TC 2 tekee yhteistyötä ISOn komiteoiden kanssa, jotka standardoivat pumppuja, puhaltimia ja kompressoreja. Energiatehokkuuden takia ollaan ottamassa käyttöön myös uusia teknologioita, kuten tahtimoottoreita, myös pienemmissä teholuokissa.

CENELECin tasolla otetaan yleensä IEC-standardit käyttöön, mutta CENELECissä tehdään työtä EU:n energiatehokkuusvaatimusten täyttämiseksi.

Suomalaiset asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti IEC:n ja CENELECin työhön. CENELECin komitean TC 2 puheenjohtaja on suomalainen.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Antti Turtola
+358 40 522 5014
etunimi.sukunimi@sesko.fi