SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät

SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät

SESKOn komitea SK 205 seuraa ja osallistuu komiteoiden CLC/TC 205 ja CLC/TC 219 toimintaan ja vaikuttaa niissä laadittavien standardien sisältöön. Muita SK 205 seurannassa olevia komiteoita, standardeja ja aiheita ovat:

 • SyC AAL Active Assisted Living
 • ISO/IEC JTC 1/SC 25: (Energy Management Agents, HES Gateway, demand response applications) 
 • Cybersecurity: Information Technology (IT) & Operational Technology (OT)
 • IEC TC 64: (sähkölaitteiston energiatehokkuus, tuottaja-kuluttajan sähkölaitteistot)
 • IEC TC 23/WG12 Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and control systems (BACS)
 • IEC SC 23K Electrical Energy Efficiency products.

CLC/TC 205 Home and Building Electronic Systems

Komitea laatii koti- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmien (HBES/BACS) verkkoihin ja laitteisiin sovellettavia standardeja. Tähän sisältyy standardisarjat EN 50090, EN 50491 ja EN IEC 63044. Komitean CLC/TC 205 julkaisuissa esitetään HBES/BACS-verkoille ja laitteille sovellettavat:

 • sähköturvallisuusvaatimukset
 • toiminnallisen turvallisuuden vaatimukset
 • EMC-vaatimukset
 • ohjattavien kuormien semantiikka ja tietomallit
 • energiankulutusnäytöt
 • HBES/BACS-laitteistojen kyberturvallisuus
 • HBES/BACS-IoT-laitteet
 • olosuhdeluokitukset
 • HBES/BACS-asennusten suunnittelu ja tarkastukset
 • kenttäväylät (KNX)
 • HBES/BACS-järjestelmän luokituksen ominaisuuksien perusteella.

Komitean CLC/TC 205 uudet projektit liittyvät koti- ja kiinteistöautomaation IoT-laitteiden määrittelyyn, energian kulutuksen hallintaan ja kulutustietojen näyttämiseen sekä HBES/BACS-verkkojen ja laitteiden kyberturvallisuuteen.

Komitean CLC/TC 205 standardoi älykkään sähköverkon (Smart Grid) sekä koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmän välisen rajapinnan määrittelyjä. Valmisteilla olevat standardit mahdollistavat kuormien ohjauksen, sähköverkon agregointipalvelut sekä sähköautojen älykkään latauksen. Keskeisiä käsitteitä ovat Consumer Energy Management ja Resource Manager.

CLC/TC 219 Mains communicating systems (PLC)

Komitea TC 205A laatii EN-standardeja sähköverkon tiedonsiirtoon kahdella eri taajuusalueelle:

 • f = 3 – 148,5 kHz (kapeakaistainen)
 • f = 1,6 – 30 MHz (laajakaistainen)

Komitean TC 219 standardeissa määritellään:

 • yleiset vaatimukset tiedonsiirrolle sähköverkossa
 • häiriönsietovaatimukset
 • laiteimpedanssivaatimukset
 • suodattimet
 • turvallisuusvaatimukset.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi