SR 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit

SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit

Suomalainen SR 46 -seurantaryhmä seuraa IEC:n komitean TC 46 ja sen alakomiteoiden sekä CENELECin komitean CLC/TC 46X  ja sen alakomiteoiden sekä niiden työryhmien toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan niissä laadittaviin standardeihin.

IEC TC 46 Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories

Komitea valmistelee ja ylläpitää analogisissa ja digitaalisissa tiedonsiirtojärjestelmissä ja laitteissa sekä tietoliikenneverkkojen laitteissa ja kaapeloinneissa käytettävien metallijohtimien,  johtojen, aaltoputkien, radiotaajuusliittimien ja radiotaajuus- ja mikroaaltopassiivikomponenttien sekä tarvikkeiden terminologia-, suunnittelu-, ominaisuus-, testimenetelmä- ja laatuvaatimusstandardeja. Huom. Tämä komitea ei käsittele TC 51:n toimialueeseen kuuluvia magneettisia komponentteja ja ferriittejä.

Komitealla on seuraavat alakomiteat:

IEC TC 46:n toimintasuunnitelma 

CENELEC TC 46X Power electronic systems and equipment

Euroopassa CENELEC TC 46X -komitean toiminnan tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan hyödyntää IEC TC 46:n kansainvälisiä standardeja sekä lisäksi vastata EU:n direktiivien vaatimuksiin ja toimia EU-komission mandaattien puitteissa. 

Komitealla on seuraavat alakomiteat:

CENELEC TC 46:n toimintasuunnitelma

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi