SK 61Z Sähkökiukaat ja sauna-asennukset

SK 61Z Sähkökiukaat ja sauna-asennukset

Komitea SK 61Z toimii SESKOn hallituksen asettamana kansallisena standardointikomiteana, jonka toimialaan kuuluvat sähkökiukaiden, höyrystimien ja monitoimisuihkukaappien turvallisuuteen liittyvät asiat. Komitean SK 61Z tehtävänä on toimia aktiivisesti IEC- ja CENELEC-standardoinnissa ja varmistaa, että kiuasstandardit kehittyvät suomalaisen teollisuuden ja käyttäjien tarpeet huomioon ottaen. Kiukaiden, höyrystimien ja monitoimisuihkuyksikköjen standardointi tapahtuu IEC:ssä ja CENELECissä pääkomiteatasolla komiteoissa: 

  • IEC TC 61 Safety of household and similar electrical appliances
  • CENELEC TC 61 Safety of household and similar electrical appliances

Komitean seurantaan kuuluvat standardit

  • EN/IEC 60335-2-53 Sähkökiukaat
  • EN/IEC 60335-2-98 Höyrystimet
  • EN/IEC 60335-2-105 Monitoimisuihkukaapit

Sähkökiukaiden etäkäyttö ja ajastus

Sähkökiukaiden standardoinnin kannalta haasteena on se, että periaatteessa samanlaista kiuasta voidaan käyttää yksityissaunoissa, yleisissä saunoissa, taloyhtiösaunoissa, työpaikkasaunoissa, hotellien, kuntosalien ja uimahallien saunoissa, mutta käyttöpaikan ja kiukaan ohjaustavan vuoksi turvallisuusvaatimukset voivat vaihdella. Kiukaan täytyy olla turvallinen kaikenlaisessa käytössä, mutta nykyinen standardi SFS-EN 60335-2-53 aiheuttaa tulkintavaikeuksia erilaisten käyttö- ja ohjaustapojen vuoksi. Kansainväliseen esikuvastandardiin IEC 60335-2-53 liittyvä muutososa A2 selkeyttää tilannetta, mutta sitä ei ole vielä saatettu eurooppalaiseksi standardiksi hallinnollisten ongelmien vuoksi.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi