SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat

SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat

SESKOn komitea SK 91 seuraa ja osallistuu IEC-komiteoiden TC 91, TC 113, TC 119 ja TC 124  toimintaan ja vaikuttaa niissä laadittavien standardien sisältöön.

IEC TC 91 Electronics assembly technology

IEC TC 91 laatii standardeja seuraaville elektroniikan kokoonpanotekniikan aiheille:

 • olosuhdetestit ja juotosliitosten ominaisuuksien testaus
 • kokoonpanotekniikat
 • piirilevyjen, komponenttien, komponenttilevyjen ja pakkausten merkinnät
 • pintaliitostekniikka
 • juoteseokset, pastat ja juoksutteet
 • komponenttilevyjen kokoonpano ja laadun valvonta
 • piirilevyjen ja komponenttilevyjen suunnittelu ja käyttö
 • piirilevymateriaalit, testimenetelmät materiaaleille ja liitosrakenteille
 • sähkökemialliseen migraatioilmiöön liittyvät mittausmenetelmät
 • juoteseosten sulamislämpötilan mittausmenetelmät
 • mekaanisen rasituksen aiheuttamien tinaviiksien kasvun testimenetelmä
 • haudatut passiiviset ja aktiiviset komponentit
 • valokuitujen hautaaminen piirilevyyn (yhteisprojekti: IEC TC 86 ja IEC TC 91)
 • piirilevyjen vaatimukset suurteho-LED-sovelluksissa (LED-valaistus).

IEC TC 113 Nanotechnology for electrotechnical products and systems

Komitea laatii nanoteknologian materiaaleihin (esim. grafeeni) ja niiden ominaisuuksien mittaamiseen liittyviä standardeja. Komitean standardeja sovelletaan sähkö- ja elektroniikkatuotteissa ja sovelluksissa (esim. sähkövarastot, aurinkosähkö, johtavat musteet, jne.). IEC TC 113 tekee yhteistyötä ISO/TC 229 Nanotechnologies komitean kanssa esim. alan terminologian määrittelyssä.

IEC TC 119 Printed Electronics

Komitea laatii standardeja painettavan elektroniikan terminologiasta, laitteista, tuotteista, materiaaleista, valmistusprosessien ominaisuuksista sekä vaatimuksista. Standardeissa huomioidaan myös terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat. Komitea on perustettu vuonna 2012.

IEC TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies

Komitea laatii standardeja konseptille wearable electronic devices and technologies. Tämä sisältää puettavaan elektroniikkaan liittyvät liitosmateriaalit ja laitteet, implantoitavat materiaalit ja laitteet, nieltävät materiaalit ja laitteet, elektronisten tekstiilien materiaalit ja sovellukset. omitea on perustettu vuonna 2017.

SESKO vastaa CLC/SR 91:n tehtävistä

Komitean CLC/SR 91 kautta lähes kaikki IEC TC 91 standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina. IEC-CENELEC-rinnakkaisäänestyksessä, raportoiva sihteeristö CLC/SR 91 laatii yhteenvedon CENELECin äänestystuloksesta ja esitettyjen kommenttien käsittelystä. Yhteenveto esitetään suosituksena jatkotoimenpiteistä CENELECin tekniselle valiokunnalle BT (Technical Board). SESKOn toimisto vastaa CLC/SR 91:n tehtävään liittyvistä rutiineista.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi