SR 105 Polttokennot

SR 105 Polttokennot

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta perinteisten polttokennojen ja käänteisten polttokennojen (Power to X) kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 105 Fuel cell technologies

Komitea laatii standardeja polttokennoille ja järjestelmille sisältäen kiinteät asennukset, kannettava sovellukset, mikrojärjestelmät, ajoneuvosovellukset sekä käänteiset polttokennot, joita käytetään sähköenergian varastointiratkaisuissa. Käänteisistä polttokennoista saattaa tulla yksi avainteknologioista uusituvan energian varastointiin (ks. SMART GRID – STANDARDS MAP).

CLC/SR 105 Fuel cell technologies

Komitean CLC/SR 105 kautta IEC TC 105 kansainväliset standardit implementoidaan pääasiassa sellaisinaan EN IEC-standardeiksi.

CEN/CLC/JTC 17 Fuel Cell Gas Appliances with Combined Heat and Power

Komitean kautta tehdään polttokennoilla tuotetun sähkön ja lämmön yhteistuotannon EN-standardeja.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi