SR 114 Merienergia – Vuorovesi- ja aaltoenergiamuuntimet

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta merienergialaitteistojen kuten aalto- ja vuorovesienergiamuuntimien kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 114 Marine energy – Wave, tidal and other water current converters

Komitea laatii standardeja pääasiassa merienergian laitteille ja laitteistoille, joilla muunnetaan veden virtausenergia sähköenergiaksi. Tämä sisältää vuorovesimuuntimet ja aaltoenergiamuuntimet sekä muut veden virtausenergian muuntimet. Komitean standardointi sisältää seuraavat asiat:

  • terminologia
  • projektien ja teknologian hallinta 
  • merienergiamuuntimien suorituskyvyn mittaus
  • kohteen energiaresurssien arviointi
  • laitoksen suunnittelu ja turvallisuus sisältäen luotettavuus ja selviytyvyys
  • laitoksen asennus, käyttöönotto, käyttö, kunnossapito, takaisin haku ja käytöstä poistaminen
  • sähkötekninen rajapinta sisältäen meripuiston ja tai sähköverkkoon liittämisen
  • laboratoriotestit, valmistuksen ja tehtaan hyväksyntätestit
  • täydentävät mittausmenetelmät ja prosessit.

Avainsanat: merienergia, aaltoenergia, vuorovesienergia, aaltoenergiamuunnin, IEC 62600

CLC/SR 114 Marine energy – Wave and tidal energy converters

Komitean CLC/SR 114 kautta valmisteilla olevat IEC TC 114 standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi