SR 4 Vesiturbiinit

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta vesiturbiinien kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 4 Hydraulic turbines

Komitea laatii standardeja pyöriville vesiturbiineille, joita käytetään voimakoneena sähkön tuotannossa.

Avainsanat: vesiturbiini, Kaplan, Francis, Pelton.

CLC/SR 4 Hydraulic turbines

Komitean CLC/SR 4 kautta IEC TC 4 standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi