SR 5 Höyryturbiinit

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta höyryturbiininen kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 5 Steam turbines

Komitea laatii standardeja höyryturbiineille, joita käytetään voimakoneena sähkön tuotannossa. Standardointi käsittää höyryturbiinien määrittelyn, testit ja luokittelun.

Avainsanat: höyrytubiini, IEC 60045, IEC 60953.

CLC/SR 5 Steam turbines

Komitean CLC/SR 5 kautta IEC TC 5 standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi