SR 57 Sähköverkkojen hallinta ja viestintä

SR 57 Sähköverkkojen hallinta ja viestintä

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta sähköverkkojen tietomallien ja viestintäprotokollien kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 57 Power systems management and associated information exchange

Komitea TC 57 on perustettu vuonna 1964. Sen standardit muodostavat yhteensopivan ja kyberturvallisen perustan konseptille Smart Grid. Komitean standardien kehitystä kiihdyttävät globaalit trendit, joita ovat esim. ilmaston muutos, digitalisaatio, kansalaisten osallistuminen sähkömarkkinoilla.

Komitean standardointi liittyy sähköverkkojen viestintään ja verkko-objektien tietomalleihin. Parhaillaan valmisteilla on standardeja, joissa määritellä tietomalleja uusiutuvan energian laitoksille, mikrosähköverkoille, hajautetun sähköntuotannon hallintaan, sähköautoille, energiavarastoille, virtuaalivoimaloille sekä IoT-energiasovelluksille.

Komitean tunnetuimpia standardeja ovat Common Interface Model (CIM): IEC 61968 ja IEC 61970 sekä alunperin sähköasema automaatioon tarkoitettu IEC 61850. Nämä standardit muodostavat konseptin Smart Grid tietoteknisen rungon (ks. SMART GRID – STANDARDS MAP).

CLC/TC 57 Power systems management and associated information exchange

Komitean kautta IEC TC 57 standardit voimaansaatetaan EN IEC-standardeina. Komitea seuraa ja osallistuu eurooppalaisiin sähköverkkojen standardoinnin projekteihin, jotka liittyvät EU-säädöksiin ja ENTSO-E:n projekteihin esim. M/490, Common Grid Model Exchange Specification, My Energy Data, Network Codes ja CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi