SR 72 Sähköautomaatiolaitteet

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta sähköautomaatiolaitteiden kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 72 Automatic electrical controls
Komitea laatii turvallisuusstandardeja sähköisille ohjauslaitteille, joita käytetään kotitalous ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetuissa sähkölaitteissa sekä taloteknisissä järjestelmissä (esim. lämmitys, ilmanvaihto, kiinteistö- ja kotiautomaatio, jne.). Komitean soveltamisala sisältää:

  1. Automaattiset ohjauslaitteet, mekaaniset, sähkömekaaniset tai elektroniset laitteet, joita käytetään suureiden kuten esim.  lämpötila, paine, kosteus, valo, staattinen sähkö, pinnan korkeus perustuviin ohjauksiin.
  2. Automaattiset ohjauslaitteet, joilla käynnistetään ja ohjataan kotitalouskäyttöön tai vastaavaan tarkoitettuja sähkömoottoreita. Ohjauslaitteet voivat olla erillisiä ja moottoriin integroituja.
  3. Ei-automaattiset ohjauslaitteet, jos ne liittyvät automaattisiin ohjauslaitteisiin.

CLC/TC 72 Automatic electrical controls

Komitean kautta sähköautomaatiolaitteiden IEC 60730-sarjan standardit saatetaan voimaan EN IEC-standardeina.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi