SK 82 Aurinkosähköjärjestelmät

SR 82 Aurinkosähkö

Komitean tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta aurinkosähkön kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön.  SESKOn komitea osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems

Komitea laatii standardeja, joita tarvitaan aurinkosähköjärjestelmien ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä. Näitä standardeja tarvitaan monissa aurinkosähköön liittyvissä tehtävissä, joita ovat esim.:

IEC TC 117 Solar thermal electric plants

Komitea laatii standardeja aurinkolämpövoimaloille (STE).  Auringon lämpösäteily ohjataan aurinkolämpövoimalassa peilien avulla kuumentamaan nestesäiliön sisältöä, josta lämpöenergia ohjataan edelleen sähkön tuotantolaitteistolle.

Standardointi kattaa STE-laitoksen kaikki pääkomponentit ja alijärjestelmät.

CLC TC 82 Solar photovoltaic energy systems

Komitea laatii EN-standardeja, jotka täydentävät IEC TC 82 julkaisuja. Näitä ovat esim. aurinkosähköpaneeleiden ja vaihtosuuntaajien dokumentointi sekä merkintävaatimukset.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi