SK 88 Tuulivoimajärjestelmät

SR 88 Tuulivoimajärjestelmät

Komitean tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta tuulivoimajärjestelmien  kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan. 

IEC TC 88 Wind energy generation systems

Tuulivoimaloiden ja niiden komponenttien vaatimukset on määritelty standardissa IEC 61400. Komitea IEC TC 88 vastaa standardin IEC 61400 kehittämisestä. IEC 61400 soveltamisala sisältää tuuliturbiinigeneraattorit, tuulivoimalat maalla ja merellä sekä tuulivoimajärjestelmän vuorovaikutus sähköverkkoon.

Standardi IEC 61400 on jäsennelty julkaisusarjaksi aiheiden mukaan joita ovat esim. tuuliolosuhteiden määritys, mittausmenetelmät, voimalan suunnitteluvaatimukset, testimenetelmät, tuuliturbiinigeneraattorin mallinnus, käyttö ja kunnossapito.

Standardin IEC 61400 avulla määritetään laitoksen sijainnin tuuliolosuhteet, tuulivoimalan pääjärjestelmät ja alijärjestelmät, tuuliturbiinigeneraattorin mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet, tuulivoimalan torni ja perustukset, voimalan ohjaus ja säätöjärjestelmät, voimalan viestintä- ja valvontajärjestelmät, voimalan sähköverkkoon liittäminen sekä tuulivoimalan ympäristövaikutukset.

Standardia IEC 61400 käytetään tuulivoimaloiden ja komponenttien suunnittelussa, laadunvarmistuksessa sekä tuulivoimaprojektien sertifioinnissa (ks. IECRE Wind energy).

Avainsanat: Tuulivoimastandardi, tuulivoimala, tuuliturbiini, IEC 61400, EN 61400.

CLC/TC 88 Wind turbines

Komitean kautta tuulivoimaloiden IEC 61400 sarjan standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina. Komitea tekee myös EN-standardeja, jotka täydentävät IEC TC 88 julkaisuja. Näitä ovat esim. tuulivoimaloiden työturvallisuuteen liittyvä standardi SFS-EN 50308.

Tervetuloa komitean jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitean/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi