SR 95 Mittaavat releet ja suojalaitteet

Seurantaryhmän tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta kytkinreleiden, mittauksella ohjattujen releiden ja suojalaitteiden kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. Suomalainen seurantaryhmä osallistuu seuraavien kansainvälisten ja eurooppalaisten komiteoiden toimintaan.

IEC TC 95 Measuring relays and protection equipment

Komitea laatii standardeja suureen mittauksella ohjatuille releille ja suojalaitteille, joita käytetään monissa sähköteknisissä sovelluksissa, joita IEC:ssä standardoidaan. Tämä sisältää laitteiden yhdistelmät, jotka muodostavat sähköjärjestelmän suojauksen sisältäen ohjauksen, valvonnan ja järjestelmien rajapintalaitteet. Standardointi kattaa toiminnat kuten esim. automaattisen jälleenkytkentä, vian paikannuksen, vikatiedon tallennuksen, tietojen käsittelyrajapinnat sekä hajautettujen energiantuotannon (DER) tai vaihtosuuntaajaresurssien (IBR) suojauksen tai suojaukseen liittyvät toiminnat.

Avainsanat: ROCOF, synchrophasor, frequency protection, IEC 60255.

IEC TC 94 All-or-nothing electrical relays

Komitea laatii standardeja kytkinreleille, joita käytetään monissa sähköteknisissä sovelluksissa, joita IEC:ssä standardoidaan. Tämä sisältää sähkömekaaniset releet, kielikytkimet, aikareleet, staattiset releet ja puolijohdereleet.

CLC/TC 95X Measuring relays and protection equipment

Komitean CLC/TC 95X kautta IEC TC 95 standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina.

CLC/SR 94 All-or-nothing electrical relays

Komitean CLC/SR 94 kautta IEC TC 94 standardit saatetaan voimaan Euroopassa EN IEC-standardeina.

Tervetuloa seurantaryhmän jäseneksi

SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Työryhmän jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komitea-/seurantaryhmän jäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi