Sähköalan standardien tapaan tämän SFS-EN standardin sisältö on valmisteltu pääosin IEC:ssä. CENELEC on vahvistanut EN-standardin, johon on tehty pieniä yhteisiä muutoksia ja lisätty liitteet ZZA ja ZZB, joissa kerrotaan miten standardi täyttää koneturvallisuusdirektiivin ja pienjännitedirektiivin vaatimukset. 

Uusi standardi korvaa vuonna 2006 julkaistun edellisen painoksen. Standardi on kirjoitettu kokonaan uudelleen. Olennaisia muutoksia ovat mm. uudet sähkökäyttöjä koskevat lisävaatimukset ja ohjausjärjestelmiä koskevan luvun 9 täydellinen uudistus. Standardin termit ja perusperiaatteet on muutettu pienjännitesähköasennuksia koskevan yleisen standardisarjan IEC 60364 (Suomessa SFS 6000) mukaisiksi.

Standardissa SFS-EN 60204-1 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset on sekä suomenkielinen että englanninkielinen teksti. Standardissa on yhteensä 269 sivua ja sen hinta on 146.30 euroa (+ ALV 24 %). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Lisätietoja koneiden sähköistyksen standardeista saa SESKOn toimistosta Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi