1/2011

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 3 Sähkötekniikan dokumentointi ja kuvatunnukset
CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet
SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
SK 13 Sähköenergian mittaus

SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
IEC SC 47A Mikropiirit

IEC TC 49 Pietsosähköiset ja dielektriset kojeet taajuuden ohjaukseen
IEC TC 51 Magneettiset komponentit ja ferriittiset materiaalit
IEC TC 55 Käämilangat
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
IEC TC 85 Sähkömagneettisten suureiden mittauslaitteet
SK 86 Kuituoptiikka

SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
IEC TC 110 Litteänäyttökojeet

SK CISPR Radiohäiriöt