1/2015

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC SC 9XA Viestintä-, merkinanto- ja tietojen käsittelyjärjestelmät
CLC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet
SK 34 Valaisimet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 86 Kuituoptiikka
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)
SK CEN 169 Valaistustekniikka
CEN CLC TC 3 Terveydenhuollon laitteiden laadunohjaus ja vastaavat yleiset asiat
CEN CLC TC 5 Avaruustekniikka
CEN CLC JWG 1 Energia-auditoinnit
CEN CLC JWG 7 Henkilösuojaimet staattisen sähkön aiheuttamia vaaroja vastaan
CEN CLC JWG CMI Jatkuvatoimiset mittauslaitteet