10/2011

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 2 Sähkökoneet

SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka

IEC TC 4 Vesiturbiinit

SK 13 Sähköenergian mittaus
IEC TC 15 Eristeet

SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet

SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet

IEC TC 29 Sähköakustiikka
SK 34 Valaisimet
SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
IEC TC 81 Ukkosuojaus
IEC TC 85 Sähkömagneettisten suureiden mittauslaitteet
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 87 Ultraäänitekniikka
IEC TC 89 Palavuustestaus
SK 91 Elektroniikan kokoonpanotekniikka
IEC TC 95 Suojareleet ja -laitteet
IEC TC 105 Polttokennotekniikka
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat

Kumottava standardi
SK 13 Sähköenergian mittaus

Luettelon lopussa komiteoiden SK 13 ja SK 23 standardit.