10/2013

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 1 Terminologia
SK 2 Sähkökoneet
SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka
CLC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet
IEC TC 14 Tehomuuntajat
SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet
IEC TC 18 Laivojen sekä liikkuvien ja kiinteiden merilaitteistojen sähköasennukset
SK 20 Energiakaapelit
IEC SC 21A Alkaliakut
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 32B Pienjännitevarokkeet
SK 34 Valaisimet
IEC TC 35 Paristot
SK 36 Eristimet
IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset
IEC TC 42 Suurjännitetestaustekniikka
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC TC 47 Puolijohteet
IEC SC 47F Mikrosähkömekaaniset järjestelmät
IEC SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet
IEC TC 49 Pietsosähköiset ja dielektriset kojeet taajuuden ohjaukseen
IEC SC 59F Lattianhoitolaitteet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
SK 78 Sähkötyöturvallisuus
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 88 Tuuligeneraattorijärjestelmät
SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat
IEC TC 94 Kytkinreleet
SK 100 Yhteisantennilaitteet
IEC TC 105 Polttokennotekniikka
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät
SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)