10/2014

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet
CLC SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
SK 11 Suurjänniteilmajohdot
IEC TC 14 Tehomuuntajat
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 34 Valaisimet
SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus
IEC SC 47E Erillispuolijohteet
CLC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät
SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät
CLC BTTF 116-2 Alkoholilukko

Kumottava standardi
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet