12/2011

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka
IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät
IEC TC 15 Eristeet
SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet

SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 17D Jakokeskukset
IEC TC 21 Akut
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
IEC TC 26 Sähköhitsaus
IEC TC 29 Sähköakustiikka
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
SK 34 Valaisimet
IEC TC 35 Paristot
SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC SC 47D Puolijohdekojeiden mekaaninen standardisointi
IEC TC 47F Mikrosähkömekaaniset järjestelmät
SK 48 Elektroniikkaliittimet
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
IEC TC 72 Kotitalouslaitteiden automaattiset ohjauskytkimet
SK 78 Jännitetyövälineet
SK 79 Hälytysjärjestelmät
IEC TC 80 Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 88 Tuuligeneraattorijärjestelmät
IEC TC 94 Kytkinreleet
IEC TC 105 Polttokennotekniikka
SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus
IEC TC 110 Litteänäyttökojeet
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
IEC TC 112 Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely
SK 116 Sähkötyökalut
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat
SK CISPR Radiohäiriöt
CEN/CLC/JWG NAWI Ei automaattiset vaa’at