12/2014

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC SC 9XA Viestintä-, merkinanto- ja tietojen käsittelyjärjestelmät
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 34 Valaisimet
CLC TC 40XB Vastukset
SK 45 Ydinlaitosautomaatio
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
IEC TC 89 PalavuustestausSK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 99 Suurjännitesähköasennukset
SK 205 Rakennsuten elektroniikkajärjstelmät
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat