2/2012

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 1 Terminologia
IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät
SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
SK 23A Johtitiet
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
IEC SC 32C Pienoisvarokkeet
IEC TC 33 Tehokondensaattorit
SK 34 Valaisimet
IEC SC 45B Säteilysuojelun instrumentointi
IEC SC 47F Mikrosähkömekaaniset järjestelmät
IEC SC 59K Uunit ja mikroaaltouunit, liedet ja vastaavat laitteet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
SK 79 Hälytysjärjestelmät
IEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
CENELEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
IEC TC 85 Sähkömagneettisten suureiden mittauslaitteet
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 105 Polttokennotekniikka
IEC TC 110 Litteänäyttökojeet
IEC TC 112 Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely