2/2013

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 3, Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka

CLC/TC 9X, Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet

CLC/TC 14 Tehomuuntajat

SK 17B, Suurjännitekytkinlaitteet

SK 20, Energiakaapelit

SK 23A, Johtotiet

IEC/TC 28, Eristyskoordinaatio

SK 31, Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

SK 34, Valaisimet

SK 36, Eristimet

IEC/TC 38, Mittamuuntajat

SK 46, Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit

SK 56, Luotettavuus

IEC/TC 59, Kotitaloussähkölaitteiden suorituskyky

SK 61, Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus

SK 62, Sairaalasähkötekniikka

SK 64, Pienjännitesähköasennukset

SK 77, Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

SK CISPR, Radiohäiriöt (EMC)

IEC/TC 80, Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät

CLC/TC 82, Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät

SK 86, Kuituoptiikka

IEC/TC 89, Palavuustestaus

SK 91, Elektroniikan valmistustekniikat

IEC/TC 100, Audio-, kuva- ja multimediajärjestelmät ja -laitteet

IEC/TC 110, Elektroniset näyttölaitteet

SK 116, Sähkötyökalut

Kumottavaksi ehdotettuja standardeja