3/2011

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 1 Terminologia
IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset
SK 11 Suurjänniteilmajohdot

SK 13 Sähköenergian mittaus
IEC TC 15 Eristeet
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet

SK 17D Jakokeskukset
SK 20 Energiakaapelit
SK 34 Valaisimet
IEC SC 45B Säteilysuojelun instrumentointi
SK 48 Elektroniikkaliittimet
IEC SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet
IEC TC 49 Pietsosähköiset ja dielektriset kojeet taajuuden ohjaukseen

IEC SC 59D Pyykinpesukoneet

SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
IEC TC 85 Sähkömagneettisten suureiden mittauslaitteet
SK 86 Kuituoptiikka
SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus
IEC TC 112 Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely
SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät