3/2013

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset
IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja järjestelmät
CLC SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
SK 17B Suurjännitekytkinlaitteet
SK 23A Johtotiet
IEC TC 29 Sähköakustiikka
SK 34 Valaisimet
IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC TC 47 Puolijohdekojeet
IEC SC 47F Mikrosähkömekaaniset järjestelmät
IEC SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä

SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 79 Hälytysjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka

CLC TC 100X Audio-, video- ja multimediajärjestelmät ja -laitteet
SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus
IEC TC 110 Elektroniset näyttölaitteet

SK 116 Sähkötyökalut
SK CEN 169 Valaistustekniikka
Kumottaviksi ehdotettuja standardeja