4/2011

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 2 Sähkökoneet
SK 3 Sähkötekniikan dokumentointi ja kuvatunnukset
SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)

SK 13 Sähköenergian mittaus
CENELEC TC 14 Tehomuuntajat
SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet
CENELEC TC 21X Akut
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet

SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
IEC TC 33 Tehokondensaattorit
SK 34 Valaisimet
IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
SK 48 Elektroniikkaliittimet
IEC TC 55 Käämilangat

IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liittyvä viestintä
CENELEC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
IEC TC 68 Magneettiset seokset ja teräkset
IEC TC 72 Kotitalouslaitteiden automaattiset ohjauskytkimet
IEC TC 76 Laserlaitteet
SK 79 Hälytysjärjestelmät
CENELEC TC 81X Ukkossuojaus
IEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 91 Elektroniikan kokoonpanotekniikka

SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus
IEC TC 105 Polttokennotekniikka
IEC TC 107 Ilmailuelektroniikan prosessijohtaminen
SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus
IEC TC 110 Litteänäyttökojeet
SK 116 Sähkötyökalut