4/2013

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset: IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja järjestelmät
CLC SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
CLC TC 14 Tehomuuntajat
SK 17B Suurjännitekytkinlaitteet
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
SK 23A Johtotiet
IEC TC 29 Sähköakustiikka
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 32B Pienjännitevarokkeet
IEC SC 32A Suurjännitevarokkeet
SK 34 Valaisimet
SK 45 Ydinlaitosautomaatio
IEC SC 59F Lattianhoitolaitteet
IEC SC 59K Uunit ja mikroaaltouunit, liedet ja vastaavat tuotteet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
CLC TC 72 Kotitaloussähkölaitteiden automaattiset ohjauskytkimet
SK 79 Hälytysjärjestelmät
IEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
IEC TC 110 Elektroniset näyttölaitteet
SK 116 Sähkötyökalut
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat
SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)

Kumottavat standardit
SK 17D Jakokeskukset