4/2015

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet
CENELEC TC 14 Tehomuuntajat
IEC TC 15 Eristeiden spesifikaatiot
CLC TC 21X Akut
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
IEC TC 29 Sähköakustiikka
IEC TC 33 Tehokondensaattorit
SK 34 Valaisimet
SK 45 Ydinlaiotsautomaatio
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
CLC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
CLC TC 76 Optinen säteilyturvallisuus ja laserlaitteet
SK 78 Sähkötyöturvallisuus
SK 86 Kuituoptiikka
SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus
CLC TC 116 Sähkötyökalut
SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet
SK VD Vaatimustenmukaisuus ja direktiivit -nevottelukunta

Kumottavat standardit

SK 20 Energiakaapelit