5/2014

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet
CLC SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
TC 10 Sähköteknisissä sovelluksissa käytettävät nesteet
SK 13 Sähköenergian mittaus
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 34 Valaisimet
SK 36 Eristimet
IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset
SK 45 Ydinlaitosautomaatio
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC SC 47D Puolijohteiden mekaaninen standardisointi
IEC TC 49 Pietsosähköiset ja dielektriset kojeet taajuuden ohjaukseen
IEC SC 59C Lämmittimet
CLC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
IEC TC 68 Magneettiset seokset ja teräkset
IEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 101 Staattinen sähkö (ESD)
CLC TC 105 Polttokennotekniikka
SK 116 Sähkötyökalut
SK 205 Rakennusten elektroniikkakjärjestelmät
SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat
SK CEN 169 Valaistustekniikka