5/2015

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka
SK 13 Sähköenergian mittaus
CLC TC 14 Tehomuuntajat
IEC TC 15 Eristeiden spesifikaatiot
SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
CLC TC 21X Akut
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
IEC TC 23J Kojekytkimet
IEC SC 32C Pienoisvarokkeet
SK 34 Valaisimet
IEC SC 37B Ylijännitesuojien erikoiskomponentit
CLC TC 40XA Kondensaattorit ja sähkömagneettisten häiriöiden vaimennuskomponentit
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC TC 47 Puolijohteet
IEC SC 47A Mikropiirit
IEC SC 47E Erillispuolijohteet
IEC SC 48B Liittimet
IEC SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet
IEC TC 49 Pietsosähköiset ja dielektriset kojeet taajuuden ohjaukseen
IEC TC 56 Luotettavuus
CLC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä
CLC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
SK 79 Hälytysjärjestelmät
CLC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 101 Staattinen sähkö (ESD)
IEC TC 105 Polttokennotekniikka
CLC TC 116 Sähkötyökalut
SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet
SK 205 Rakennsuten elektroniikkajärjstelmät
SK CISPR Radiohäiriöt (EMC)