6/2011

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CENELEC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset
IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
IEC TC 26 Sähköhitsaus
IEC TC 29 Sähköakustiikka
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
SK 34 Valaisimet
IEC SC 37A Pienjännitesuojat
IEC TC 42 Suurjännitetestaustekniikka
IEC SC 47D Puolijohdekojeiden mekaaninen standardisointi
SK 48 Elektroniikkaliittimet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 89 Palavuustestaus
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus
IEC TC 112 Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely
SK CISPR Radiohäiriöt
SK CEN 169 Valaistustekniikka