7/2013

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset
IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja järjestelmät
CLC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet
CENELEC SC 9XA Viestintä-, merkinanto- ja tietojen käsittelyjärjestelmät
IEC TC 21 Akut
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
SK 34 Valaisimet
CLC TC 37A Pienjännitesuojat
IEC SC 48B Liittimet
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä
CLC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio

SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus
SK 79 Hälytysjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
CLC BTTF 116-2 Alkoholilukko
SK CEN 169 Valaistustekniikka